منشور اخلاقی
تبلیغات
خبرگزاری کار ایران
ریاست جمهوری
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت رهبری
خبرگزاری کار ایران
ریاست جمهوری
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت رهبری

نشاني: خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، پلاك 132
صندوق پستي: 1147-13145   /    كد پستي 1314784198
روابط عمومي تلفكس: 66402440   /    تلفنخانه: 66414849 ـ 66402479
email: kar.news@yahoo.com
سازمان آگهي‌هاي خصوصي تهران:66961690
سازمان شهرستانها: 66414847
آگهي‌هاي دولتي: 66469311
چاپ كارگر: 17ـ 66817316 chapkarprint@yahoo.com
توزيع تهران ، مؤسسه فرهنگي هنري راه زندگي- آدرس: ضلع شمال شرقي ميدان آزادي شماره 110


نامتان را وارد کنید:
 
آدرس پست الکترونیک:
 
سرویس مورد نظر را انتنخاب کنید:
 
موضوع پیام:
 
پیامتان را وارد کنید:
 
 
 
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت
طراجی سایت